Подання матеріалів

Будь ласка, заповніть реєстраційну форму на кожного автора доповіді та відправте її разом з PDF файлом тез на sait@sait.org.ua.

Для тез, авторами яких є тільки студенти, потрібна рецензія наукового керівника. Скановану копію рецензії необхідно надіслати разом з реєстраційною формою і PDF файлом тез на sait@sait.org.ua.

Публікація у видавництві CEUR

В цьому році планується подання доповідей САІТ, автори яких нададуть повні тексти, для публікації електронної збірки доповідей у видавництві CEUR. Публікації CEUR індексуються наукометричними базами даних, зокрема SCOPUS.

Вимоги для подання матеріалів для CEUR

Для публікації в CEUR додаткова оплата не стягується. Якщо Ви плануєте разом з тезами на САІТ подати доповідь для публікації в CEUR, необхідно додатково надати до 12 травня 2018 р. повний текст доповіді з дотриманням наступних вимог:

– оформлення у текстовому редакторі Word  з розширенням .doc; 

– обсяг – не менше, ніж 6 сторінок (включно з графіками, малюнками та переліком літератури); 

– розширена анотація об'ємом не менше, ніж 250 слів;

– бажано повний текст доповіді подавати англійською мовою. В разі подання матеріалу українською або російською мовами, обов'язковий переклад інформації про авторів та анотації на англійську мову; 

– шрифт – Times New Roman;

– формат А4;

– для назви доповіді – кегль – 18;

– для відомостей про авторів – кегль – 12;

– для назви пунктів – кегль – 12;

– для тексту доповіді кегль – 10;

– відстань між рядками – 1 інтервал;

– для переліку літератури – кегль – 9,5.

 Тексти доповідей повинні містити наступні обов’язкові структурні елементи:

1. -  назву;

2. -  ім’я та прізвище автора (авторів);

3. - назву організації, яку він представляє;

4. - місто, країна;

5. - e-mail адресу автора;

6. - анотацію;

7. - ключові слова.

Шаблон оформлення можна завантажити тут: Icon SAIT_CEUR_Template.doc (38,0 Кб)