Контакти

Організаційний комітет

03056, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 35, к. 317
Організаційний комітет конференції SAIT
Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Савченко Ілля Олександрович
email: sait@sait.org.ua
website: http://sait.kpi.ua

Комьюніті

Facebook: facebook.com/SAITConference